Přejít k obsahu

Moderní dějiny

Doktorský studijní obor Moderní dějiny je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti historického výzkumu. Jeho cílem je prohloubit schopnost doktorandů samostatně a kriticky poznávat minulost, rozšířit komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji lidské společnosti v moderní době, aplikovat praktické i teoretické návyky a dovednosti. V průběhu studia, které klade důraz zejména na individuální formu, rozvíjí doktorandi své dovednosti v práci s primárními a sekundárními prameny, tříbí svůj kritický přístup k těmto pramenům a tvořivé myšlení v přístupu k historickým tématům.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Patička