Přejít k obsahu

Studijní předpisy a pokyny

Úplné znění studijního a zkušebního řádu
Vyhláška děkana č. 1D/2013 O studiu v doktorských studijních programech
Pokyn proděkana č. 01/13 Teze disertační práce
Směrnice FF ZČU Studium cizích jazyků v rámci doktorských studijních programů

Patička