Přejít k obsahu

Studijní předpisy a pokyny

Rozhodnutí děkana č. 7D/2018 o stanovení výše stipendia studentům doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019
Úplné znění studijního a zkušebního řádu
Vyhláška děkana č. 1D/2013 O studiu v doktorských studijních programech
Pokyn proděkana č. 01/13 Teze disertační práce
Směrnice FF ZČU Studium cizích jazyků v rámci doktorských studijních programů

Patička