Přejít k obsahu

Přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na doktorské obory pro akademický rok 2019/2020:

 

studijní program Humanitní studia
obor Teorie a dějiny vědy a techniky

Podmínkou přijetí ke studiu doktorského studijního programu je absolvované magisterské studium a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Celkově se posuzuje odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Doktorský studijní program Humanitní studia, obor Teorie a dějiny vědy a techniky je vhodný pro absolventy nejen humanitních a filosofických oborů, ale také oborů matematických, přírodních, technických, lékařských.

Termín podání přihlášek: do pondělí 2. září 2019 do 15:00 hodin.

Formulář přihlášky

Na formuláři jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce je také nutno přiložit projekt zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3-8 stran, jehož součástí je seznam relevantní literatury. V projektu uchazeč také odůvodní volbu tématu práce.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je nutné poukázat na účet č. 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000119, specifický symbol rodné číslo.
Uchazeč, který uskutečňuje platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Přihlášky zašlete nebo osobně doručte na adresu: ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň.

Přijímací zkoušky proběhnou ve středu 11. září 2019 od 10:00 hod. v místnosti RJ 209, Riegrova 11 (vchod přes Sedláčkovu ulici 15)

Pozvánky fakulta nerozesílá.

Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. V tomto případě se důrazně doporučuje konzultace s případným školitelem z garantující katedry.

Témata disertačních prací


studijní program Historické vědy
obor Etnologie

Podmínkou přijetí ke studiu doktorského studijního programu je absolvované magisterské studium a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Celkově se posuzuje odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Termín podání přihlášek: do pondělí 2. září 2019 do 15:00 hodin.

Formulář přihlášky

Na formuláři jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce je také nutno přiložit projekt zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3-8 stran, jehož součástí je seznam relevantní literatury. V projektu uchazeč také odůvodní volbu tématu práce.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je nutné poukázat na účet č. 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000119, specifický symbol rodné číslo.
Uchazeč, který uskutečňuje platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Přihlášky zašlete nebo osobně doručte na adresu: ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň.

Přijímací zkoušky proběhnou v pátek 6. září 2019 od 10:00 hod. v místnosti SP320, Sedláčkova ulice 15.

Pozvánky fakulta nerozesílá.

Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. V tomto případě se důrazně doporučuje konzultace s případným školitelem z garantující katedry.

Témata disertačních prací


studijní program Politologie
obor Mezinárodní vztahy

Podmínkou přijetí ke studiu doktorského studijního programu je absolvované magisterské studium a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Celkově se posuzuje odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Termín podání přihlášek: do pondělí 2. září 2019 do 15:00 hodin.

Formulář přihlášky

Na formuláři jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce je také nutno přiložit projekt zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3-8 stran, jehož součástí je seznam relevantní literatury. V projektu uchazeč také odůvodní volbu tématu práce.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je nutné poukázat na účet č. 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000119, specifický symbol rodné číslo.
Uchazeč, který uskutečňuje platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Přihlášky zašlete nebo osobně doručte na adresu: ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň.

Přijímací zkoušky proběhnou ve středu 11. září 2019 od 09:00 hod. v místnosti JJ308, Jungmannova ulice 1.

Pozvánky fakulta nerozesílá.

Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. V tomto případě se důrazně doporučuje konzultace s případným školitelem z garantující katedry.

Témata disertačních prací


studijní program Archeologie
obor Archeologie

Podmínkou přijetí ke studiu doktorského studijního programu je absolvování magisterského studia a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Posuzuje se celková odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Termín podání přihlášek: do pondělí 2. září 2019 do 15:00 hodin.

Formulář přihlášky

Na formuláři jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce každý uchazeč přiloží projekt disertační práce v rozsahu 3 - 5 stran formátu A4. Projekt obsahuje zdůvodnění volby tématu práce a metody zpracování. Uchazeč by měl prokázat, že je obeznámen se zvolenou problematikou a relevantní odbornou domácí i zahraniční literaturou vztahující se k tématu.

K přihlášce je třeba dále připojit publikovanou nebo rukopisnou práci v rozsahu 5-10 stránek se zdůvodněním vlastních netriviálních přístupů (může se zakládat na diplomní práci).

Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma disertační práce, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. Uchazeči se však žádají, aby přednostně vybírali z uveřejněné nabídky.

Přijímací komise ústním pohovorem ověří, zda uchazeč má věcné znalosti systému archeologických pramenů buď ve specializaci pravěké nebo středověké a zda zvládl základní archeologickou teorii a metodologii.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je nutné poukázat na účet č. 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000119, specifický symbol rodné číslo.
Uchazeč, který uskutečňuje platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Přihlášky zašlete nebo osobně doručte na adresu: ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň.

Přijímací zkoušky proběhnou v pondělí 9. září 2019 od 10:00 hod. v místnosti SP 417, Sedláčkova ulice 15.

Pozvánky fakulta nerozesílá.

Témata disertačních prací


studijní program Historické vědy
obor Moderní dějiny

Podmínkou přijetí ke studiu doktorského studijního programu je absolvování magisterského studia a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Posuzuje se celková odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Termín podání přihlášek: do pondělí 2. září 2019 do 15:00 hodin.

Formulář přihlášky

Na formuláři jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce každý uchazeč přiloží projekt disertační práce v rozsahu 3 - 5 stran formátu A4. Projekt obsahuje zdůvodnění volby tématu práce a metody zpracování. Uchazeč by měl prokázat, že je obeznámen se zvolenou problematikou a relevantní odbornou domácí i zahraniční literaturou vztahující se k tématu.

Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma disertační práce, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. Uchazeči se však žádají, aby přednostně vybírali z uveřejněné nabídky.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je nutné poukázat na účet č. 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000119, specifický symbol rodné číslo.
Uchazeč, který uskutečňuje platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Přihlášky zašlete nebo osobně doručte na adresu: ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň.

Přijímací zkoušky proběhnou ve středu 11. září 2019 od 10:00 hod. v místnosti SO216, Sedláčkova ulice 38.

Pozvánky fakulta nerozesílá.

Témata disertačních prací

Patička