Přejít k obsahu

Evropská kulturní studia

Charakteristika oboru

Obor reaguje na požadavky integračního vývoje současné Evropy. Je koncipován jako interdisciplinární a klade si za cíl připravit odborníka s dobrou znalostí evropských reálií ve vazbě na českou kulturní, vědeckou a duchovní tradici, schopného uplatnit získané znalosti a dovednosti v praxi. Program je vhodný zejména pro absolventy bakalářských studií lingvistického, filozofického, antropologického, sociologického a politologického zaměření.

Program poskytuje vyvážené zastoupení historických, filozofických, politologických, filologických a antropologických kurzů, které jsou doplněny o studium evropského umění. Teoretické znalosti budou spojeny s praktickým osvojením cizího jazyka. Významnou součástí studia je praxe na jiných domácích a evropských univerzitách spojená s prací na výzkumném projektu zaměřeném na interdisciplinární studium evropské kultury.

 

Profil a uplatnění absolventa

Mezioborová povaha studia otevírá širokou škálu možností pro praktické uplatnění absolventů. Studium uchazečům rozšíří znalosti potřebné pro uchopení celoevropských a celosvětových procesů, čímž prohloubí dovednosti vyžadované při zapojení do správních, obchodních, kulturních, pedagogických či výzkumných institucí.

 

Studijní plán 

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, během kterého komise zjišťuje uchazečův všeobecný kulturní přehled a celkovou motivaci ke studiu. Zkouška se zaměřuje na otázky z filozofie, historie, religionistiky a dějin a teorie umění (literatury, malířství, sochařství, architektury a filmu) primárně evropských zemí, mohou však být zasazeny do světového kontextu. Otázky budou vycházet ze seznamu odborné literatury, který uchazeč přinese, a z vlastní kvalifikační práce uchazeče (bakalářské, popř. diplomové). U této práce není podmínkou, aby souvisela s oborem.

 

Patička