Přejít k obsahu

Blízkovýchodní studia

Charakteristika oboru

Magisterský studijní obor Blízkovýchodní studia je určen především pro absolventy bakalářského oboru Blízkovýchodní studia, případně jiných příbuzných studijních oborů. Studium je obecně zaměřeno na dějiny a kulturu zemí Blízkého východu a severní Afriky od počátků civilizace až do současnosti, rozšiřuje faktografické znalosti a soustřeďuje se na teoretické a metodologické aspekty oboru. Důraz je kladen na jazykovou výuku. U uchazeče se předpokládá pokročilá znalost arabštiny nebo ivritu (úroveň B2), jeden z těchto jazyků je třeba během studia zvládnout na požadované úrovni (viz studijní plán).

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi naleznou uplatnění především v organizacích, institucích a firmách, které navazují styky s jednotlivými zeměmi této oblasti, tj. například ministerstva zahraničních věcí, obchodu a kultury, zastupitelské úřady, kulturní instituce, rozvojové a obchodní organizace, průmyslové podniky, neziskový sektor a vědecké a vzdělávací instituce.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje 40 otázek z historie, kultury a reálií Blízkého východu (od starověku po současnost).

Patička