Přejít k obsahu

Archeologie

Charakteristika oboru

Magisterské studium archeologie má studentům poskytnout hluboký základ v oboru s důrazem na osvojení systému pramenů a na návyk samostatného vzdělávání a myšlení. Evropské pojetí spojuje tradičně studium archeologie s historií a výukou dějin založenou na písemných pramenech, zatímco předkládaný magisterský program archeologie se snaží ve spojení se sociální a kulturní antropologií nabídnout studentům širší zázemí ve vědách o člověku a zvýraznit teoretické a metodologické základy oboru.

Program má za cíl zajistit výuku archeologie na úrovni srovnatelné s úrovní dosahovanou na kvalitních evropských a amerických univerzitách.

 

Profil a uplatnění absolventa

Uplatnění absolventů je možné v archeologických institucích již existujících (akademie věd, vysoké školy, muzea, památková střediska) nebo v takových, jejichž brzký vznik lze předpokládat (pro popularizaci archeologie apod.), v oborech příbuzných (geologie, ekologie apod.), ve státní správě a samosprávě (při ochraně památek podle zákona, zejména na stavebních úřadech, při posuzování trestné činnosti související s archeologickými památkami), v cestovním ruchu apod.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, během kterého komise zjišťuje uchazečovy znalosti archeologie a motivaci ke studiu.

 

Patička